On- eller offline i arbejdslivet?

Jeg lytter til debatten om nedslidning og behovet for tidligere pensionering. Får det indtryk at arbejdskraften er enten on- eller offline på det danske arbejdsmarked. Men vore ansatte er ikke marionetter.

Både vi og de har brug for flere facetter og fleksible håndtag i et sundt og langt arbejdsliv … og en værdig tilbagetrækning.

Vores faste klippe Olsen valgte at starte sit arbejdsliv som ufaglært. Jeg bruger ordet valg, for jeg tror på at de handlinger vi foretager og de handlinger vi ikke gør, afføder valg uanset. Med det in mente giver det mening at træffe bevidste valg, arbejde for at finde ind til kernen i det vi gerne vil, og det vi ikke ønsker. Udvikle os nysgerrigt gennem hele livet.

Jeg blev chef for Olsen for 10 år siden. Da var han 45. Jeg spurgte om han havde lyst til at blive faglært.

”Nej tak, jeg har det bedst sådan her”, lød svaret.

Vi listede en række obligatoriske og fagrelevante AMU-kurser, som Olsen gennemførte over en årrække.

Til sidst var der småfå kurser indenfor kategorien relevans.

3F og Danske Anlægsgartnere bruger meget tid på at forhandle lønrammer og decimalerne i søn- & og helligdagstillægget. Parterne afsætter forringende lidt tid på udvikling og kvalificering af anlægsgartnerbranchen. Jeg endte med at sende Olsen på det udvidede sprøjtekursus, og han ramte muren.

I folkeskolen var Olsen en Rodenberg. Læreren kvitterede ved at glemme ham på bagerste række. Olsen lærte aldrig regning og matematik.

”Det er blot endnu en værktøjskasse” argumenterede jeg begejstret.

”Pas på Charlotte!” svarede han. ”Det er traumatisk for mig, og jeg risikerer at handle meget irrationelt!”.

Vi dansede om Regitze i flere år indtil jeg følte tiden moden i efteråret 2017. Året efter bestod Olsen matematik niveau 2. Samme uge besluttede vi at starte hans rejse mod svendebrev i 2020. Det sker!

Olsen beskriver vores arbejdsdag og samarbejde som: ”Det helt særlige vi har hér. Det må gerne vare så længe som muligt, også efter pensionsalderen”. Det er for Olsens vedkommende om 13 år.

Jeg kan sørge for at planlægge arbejdsdagen med varierende opgaver, det mest optimale udstyr og en forfriskende dukkert i Øresund til fyraften. Når Olsen får sit svendebrev, kan jeg flytte oplæring af nye medarbejdere, faglig rådgivning og indkøb over på hans skuldre. Tilbyde ham uddannelse i mentoring, sidemandsoplæring og meget mere af den skuffe. Det bliver anderledes opgaver, og de bliver mindre fysisk krævende.

Vi drøfter allerede 4 dages uge i erkendelse af, at kroppen restituerer bedre efter 3 dage end kun weekenden. Olsen vil få bedre tid til at bruge faciliteterne i den sundhedsordning firmaet har betalt til i årevis, og han meget sjældent bruger. Olsen er en mand med stort M?.

Drømmescenariet? Udover det særlige vi allerede har og skaber sammen?

Giv os et seniorarbejdsmarked, hvor hver enkelt vælger arbejdstiden, disponerer over egen! opsparing til alderdommen, og griber muligheden for at fortsætte deres indsats på den anden side af pensionsalderen.

Med senior hilsen. Chefen Charlotte

Leave a comment

40 45 94 26